แจ้งเครมประกัน
welcome to surpriceinsure เงินรายได้จากการซื้อประกันของลูกค้า บางส่วนเราได้นำไปทำสาธารณะกุศล ที่ต่างๆ ตามปัจจัยซึ่งทุกๆท่านได้ร่วมกันซื้อประกันกับที่นี่ แล้วยังอิ่มบุญร่วมสร้างสะสมบุญตลอดไป จึงขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ
Email: insure1122@gmail.com
065 096 4155 Online 24 ชม.

แจ้งเครมประกัน

เบอร์แจ้งเหตุเคลม 24 ชม.

ลำดับ

บริษัทประกันภัย

เบอร์

บริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ

02-643-0280

1

วิริยะ

1557 กด 1

2

กรุงเทพ

02-285-8000 กด 1

3

คุ้มภัย

1596 กด 1

4

สินมั่นคง

02-257-8080

5

อาคเนย์

1726 กด 1

6

เมืองไทย

1484 กด 1

7

เอเชีย

02-869-3333 กด 1

8

กรุงไทยพานิช

02-624-1111 กด 1

9

ทิพย

02-239-2200 กด 1

10

เทเวศ

02-670-4444 กด 1

11

ไทยประกัน

02-613-0123 กด 1

12

ชัปป์สามัคคี

02-640-4500 กด 1

13

ไทยศรี

02-878-7111 กด 1

14

ธนชาต

02-662-8999 กด 1

15

ไทยวิวัฒน์

1231

16

โตเกียวมารีน

02-686-8888 กด 4

17

อลิอันซ์

02-638-9333 กด 1

18

แอกซ่า

02-118-8000 กด 1

19

ไอโออิ กรุงเทพ

02-620-8000 กด 1

20

มิตรแท้

02-640-7777 กด 1

21

สินทรัพย์

02-792-5555 กด 1

22

MSIG

02-825-8888 กด 1

23

LMG

1790 กด 1

24

บางกอก

02-233-6920 กด 1

25

ไทยไพบูลย์

26

ซมโปะ

02-119-3088 กด 1

27

อินทร

28

สยามซิตี้

02-202-9500 กด 1

29

นวกิจ

02-664-7777 กด 1

เกร็ดความรู้ประกันภัย

ดูทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม / แชร์ประสบการณ์
captcha

surpriceinsure
Tel: 065 096 4155
Email:  insure1122@gmail.com
© COPYRIGHTS 2016 surpriceinsure. ALL RIGHTS RESERVED.