แจ้งเครมประกัน
welcome to surpriceinsure เงินรายได้จากการซื้อประกันของลูกค้า บางส่วนเราได้นำไปทำสาธารณะกุศล ที่ต่างๆ ตามปัจจัยซึ่งทุกๆท่านได้ร่วมกันซื้อประกันกับที่นี่ แล้วยังอิ่มบุญร่วมสร้างสะสมบุญตลอดไป จึงขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ
Email: insure1122@gmail.com
065 096 4155 Online 24 ชม.

Surpriceinsure > ประกันภัยรถยนต์ > รถเก๋ง (เอเชีย) > ประกันชั้น 3 พลัส

พรบ - รถเก๋ง : 645.21 บาท - รถกระบะ : 967.28 บาท - รถตู้ : 1,182.35 บาท
ทุนประกัน ความรับผิดชอบส่วนแรก ราคา บุคคลภายนอก ผู้ขับขี่ / ผู้โดยสาร บริการเสริม      
บริษัท ซ่อมรถ รถหาย ราคาปกติ ราคาพิเศษ บริการผ่อน Surprise
ชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ ค่ารักษา คน ประกันตัวผู้ขับขี่ น้ำท่วม บริการฉุกเฉิน ซ่อม อายุรถ สั่งซื้อ
sur02อลิอันซ์ 50,000 2,000 5,500 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000 50,000 50,000 7 300,000  มี  อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 100,000  –  2,000 6,000 สอบถาม สอบถาม  1,000,000 1,000,000 50,000 50,000  7 300,000  –  มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์  200,000  -  2,000 6,800 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000  50,000 50,000  7 300,000  – มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์  300,000  - 2,000 7,600 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000  50,000  50,000  7 300,000  –  มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 50,000  - 6,000 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000 50,000 50,000  7 300,000  – มี  อู่  1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 100,000  - 6,500 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000 50,000 50,000  7 300,000 มี  อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์  200,000  –  7,300 สอบถาม สอบถาม 1,000,000  1,000,000 50,000 50,000  7 300,000  – มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02 อลิอันซ์  300,000  –  –  8,100  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000 7  300,000  –  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02อลิอันซ์  50,000  –  2,000  6,000  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000 7  300,000  50,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์  100,000  –  2,000  6,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02

อลิอันซ์

 200,000  –  2,000  7,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์  300,000  –  2,000  8,100  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์  50,000  –  –  6,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  50,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์ 100,000  –  –  7,000  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02อลิอันซ์surgif 200,000  –  –  7,800  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000 *  มี  อู่  1-20 ปี  buy
 sur02อลิอันซ์surgif 300,000  –  –  8,600  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000 *  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 100,000  –  2,000  4,800  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7 200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 150,000  –  2,000 5,100  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 200,000  –  2,000  5,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 250,000  –  2,000  5,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 300,000  –  2,000  6,299  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 100,000  –  –  5,999  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 150,000  –  –  6,299  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan) 200,000  –  –  6,600  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
 sur01คุ้มภัย(Sedan) 250,000  –  –  6,899  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
 sur01คุ้มภัย(Sedan) 300,000  –  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(CIB) 100,000  –  –  6,608  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย 100,000  –  –  7,100  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย 150,000  –  –  7,400  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย 200,000  –  –  7,700  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur03ไทยประกัน  100,000  –  –  6,400  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur03ไทยประกัน  200,000  –  –  7,400  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  200,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
22MSIG  100,000  –  2,000  6,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  100,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  200,000  –  2,000  6,800  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  200,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  300,000  –  2,000  7,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  300,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  100,000  –  –  6,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  100,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  200,000  –  –  7,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  200,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  300,000  –  –  8,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  300,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
sur04เจ้าพระยา  50,000  –  –  5,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  16-20ปี  buy
sur04เจ้าพระยา  100,000  20,000  –  6,600  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
sur04เจ้าพระยา FC  120,000  –  –  6,800  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  200,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
sur04เจ้าพระยา FC  180,000  –  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  200,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
sur04เจ้าพระยา FC  250,00  –  –  7,600  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  200,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
sur05เทเวศ  100,000  –  –  6,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
sur07เทเวศ  200,000  –  –  7,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
01ไทยวิวัฒน์  100,000  –  –  6,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,500,000  100,000  100,000  7  200,000  –  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
03เมืองไทย  100,000  –  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
03เมืองไทย  200,000  –  –  8,200  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
02วิริยะ  100,000  –  –  6,600  สอบถาม  สอบถาม  300,000  1,000,000  50,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
02วิริยะ  200,000  –  –  7,700  สอบถาม  สอบถาม  300,000  1,000,000  50,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
04สามัคคี MINI  50,000  –  –  5,500  สอบถาม  สอบถาม  400,000  400,000  50,000  50,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-20 ปี  buy
04สามัคคี  100,000  –  –  7,000  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
04สามัคคี  200,000  –  –  8,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
04สามัคคี  200,000  –  –  8,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
05สมโพธิ์ เจแปน  100,000  –  –  6,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
06เอเชีย  100,000  –  2,000  6,800  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
06เอเชีย  100,000  –  –  7,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
07ทิพยะ  100,000  –  –  6,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ  200,000  –  –  7,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ  300,000  –  –  8,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ(คนรักยาง)  100,000  –  –  6,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ(คนรักยาง)  200,000  –  –  7,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ(คนรักยาง)  300,000  –  –  8,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ(คนรักยาง)  400,000  –  –  9,700  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ(คนรักยาง)  500,000  –  –  10,400  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy

 

เงื่อนไขพิเศษ

พรบ. 1. อัตราเบี้ยพรบ. (เก๋ง 645.21) (กะบะ 967.28) (ตู้ 1,182.35)
เจ้าพระยา FC 1.คุ้มครองรถพลิกคว่ำ / ตกข้างทาง วงเงินสูงสุด 70,000 บาท + กระจกแตก + ยางเสียหาย
สามัคคี 1.ค่าใช้จ่ายเดินทางในการเข้าซ่อมรถยนต์กรณีเป็นฝ่ายถูก ( 1,000 บาทต่อครั้งสำหรับแผน 100,000 ) ( 2,000 บาทต่อครั้งสำหรับแผน 200,000 ) สูงสุดปีละ 3ครั้ง 2.มีส่วนลดประวัติดีสูงสุด 50% (ยกเว้นแผน MINI)
อื่นๆ 1.เบี้ยดังกล่าวยังไม่รวมพรบ. รถกลุ่ม 2 คือกลุ่มรถยุโรปที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น Benz, BMW, Volvo, Althard, Estima, Mini, H1 เป็นต้น (ยกเว้นรถนำเข้า สปอร์ต2ประตู) รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana  รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March,Nissan Almera

เกร็ดความรู้ประกันภัย

ดูทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม / แชร์ประสบการณ์
captcha

surpriceinsure
Tel: 065 096 4155
Email:  insure1122@gmail.com
© COPYRIGHTS 2016 surpriceinsure. ALL RIGHTS RESERVED.