แจ้งเครมประกัน
welcome to surpriceinsure เงินรายได้จากการซื้อประกันของลูกค้า บางส่วนเราได้นำไปทำสาธารณะกุศล ที่ต่างๆ ตามปัจจัยซึ่งทุกๆท่านได้ร่วมกันซื้อประกันกับที่นี่ แล้วยังอิ่มบุญร่วมสร้างสะสมบุญตลอดไป จึงขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ
Email: insure1122@gmail.com
065 096 4155 Online 24 ชม.

Surpriceinsure > ประกันภัยรถยนต์ > รถเก๋ง (เอเชีย) > ประกันชั้น 2 พลัส

พรบ - รถเก๋ง : 645.21 บาท - รถกระบะ : 967.28 บาท - รถตู้ : 1,182.35 บาท
ทุนประกัน ความรับผิดชอบส่วนแรก ราคา บุคคลภายนอก ผู้ขับขี่ / ผู้โดยสาร บริการเสริม      
บริษัท ซ่อมรถ รถหาย ราคาปกติ ราคาพิเศษ บริการผ่อน Surprise
ชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ ค่ารักษา คน ประกันตัวผู้ขับขี่ น้ำท่วม บริการฉุกเฉิน ซ่อม อายุรถ สั่งซื้อ
sur02อลิอันซ์surgif 50,000 50,000 2,000 6,400 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000 50,000 50,000 7 300,000  มี  อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์surgif 100,000 100,000  2,000 6,900 สอบถาม สอบถาม  1,000,000 1,000,000 50,000 50,000  7 300,000  –  มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์surgif 200,000 200,000  2,000 7,900 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000  50,000 50,000  7 300,000  – มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 300,000 300,000 2,000 8,900 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000  50,000  50,000  7 300,000  –  มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 50,000 50,000 6,700 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000 50,000 50,000  7 300,000  – มี  อู่  1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 100,000 100,000 7,200 สอบถาม สอบถาม 1,000,000 1,000,000 50,000 50,000  7 300,000 มี  อู่ 1-20 ปี buy
sur02อลิอันซ์ 200,000 200,000 8,200 สอบถาม สอบถาม 1,000,000  1,000,000 50,000 50,000  7 300,000  – มี อู่ 1-20 ปี buy
sur02 อลิอันซ์ 300,000 300,000  – 9,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000 7  300,000  –  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02อลิอันซ์ 50,000 50,000  2,000 6,900  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000 7  300,000  50,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์ 100,000 100,000  2,000 7,400  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02

อลิอันซ์

200,000 200,000  2,000  8,100  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์ 300,000 300,000  2,000  9,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์ 50,000 50,000  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  50,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02 อลิอันซ์ 100,000 100,000  –  7,700  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur02อลิอันซ์ 200,000 200,000  –  8,600  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
 sur02อลิอันซ์ 300,000 300,000  –  9,800  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  100,000  100,000  2,000  5,700  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7 200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  150,000  100,000  2,000  5,999  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  200,000  100,000  2,000  6,299  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  250,000  100,000  2,000  6,600  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  300,000  100,000  2,000  6,899  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  100,000  100,000  –  6,400  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  150,000  100,000  –  6,699  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  200,000 100,000  –  7,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
 sur01คุ้มภัย(Sedan)  250,000 100,000  –  7,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
 sur01คุ้มภัย(Sedan)  300,000 100,000  –  7,599  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  100,000 100,000  –  7,255  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(Sedan)  100,000 100,000  –  7,700  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย(CIB)  150,000 150,000  –  8,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur01คุ้มภัย  200,000  200,000  –  8,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  200,000  –  –  อู่  1-20 ปี  buy
sur03ไทยประกัน  100,000  100,000  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  100,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur03ไทยประกัน  200,000  200,000  –  8,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  200,000  มี  อู่  1-20 ปี  buy
sur03ไทยประกัน 300,000  300,000  8,800 สอบถาม สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  7  300,000  300,000  มี  อู่  1-20 ปี
22MSIG  100,000  100,000  2,000  6,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  100,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  200,000  200,000  2,000  7,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  200,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  300,000  300,000  2,000  8,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  300,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  100,000  100,000  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  100,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  200,000  200,000  –  8,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  200,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
22MSIG  300,000  300,000  –  8,800  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  50,000  50,000  5  300,000  300,000  มี  อู่  ไม่จำกัด  buy
sur04เจ้าพระยา  120,000  120,000  –  7,700  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000 200,000  5  200,000  –  มี  อู่ 1-15 ปี  buy
sur04เจ้าพระยา  180,000 180,000  –  8,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000 200,000  5  200,000  –  มี  อู่ 1-15 ปี  buy
sur04เจ้าพระยา FC  250,000  250,000  –  8,800  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  200,000  5  200,000  –  มี  อู่ 1-15 ปี  buy
sur05เทเวศ  100,000  100,000  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่ 1-15 ปี  buy
sur07เทเวศ  200,000  200,000  –  8,200  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่ 1-15 ปี  buy
01ไทยวิวัฒน์  100,000  100,000  –  7,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,500,000  100,000  100,000  7  200,000  –  มี  อู่ ไม่จำกัด  buy
01ไทยวิวัฒน์ 200,000  200,000  8,300 สอบถาม สอบถาม  1,000,000  1,500,000  100,000  100,000  7  200,000  มี  อู่  1-7 ปี
03เมืองไทย  100,000  100,000  –  7,900  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่ 1-15 ปี  buy
03เมืองไทย  200,000  200,000  –  8,300  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่ 1-15 ปี  buy
03เมืองไทย  300,000  300,000  8,700  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี
03เมืองไทย  400,000  400,000  9,100  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี
03เมืองไทย  500,000  500,000  9,500  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี
03เมืองไทย D8  200,000  200,000  8,888  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  100,000  มี  อู่  1-15 ปี
02วิริยะ  100,000  100,000  –  7,500  สอบถาม  สอบถาม  300,000  1,000,000  50,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
02วิริยะ  200,000 200,000  –  8,800  สอบถาม  สอบถาม  300,000  1,000,000  50,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
02วิริยะ 300,000  300,000  9,900  300,000  1,000,000  50,000 50,000  5  200,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด
04สามัคคี  100,000  100,000  –  8,000  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000 1,000,000 100,000 100,000  5  200,000 100,000  มี  อู่ 1-20 ปี  buy
04สามัคคี  200,000  200,000  –  9,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  100,000  มี  อู่ 1-20 ปี  buy
04สามัคคี  200,000  200,000  –  9,500  สอบถาม  สอบถาม  1,000,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  100,000  มี  อู่ 1-20 ปี  buy
06เอเชีย 35UP  100,000  100,000  2,000  5,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000 100,000  7  300,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
06เอเชีย 35UP  200,000  200,000  2,000  6,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  7  300,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
06เอเชีย  100,000 100,000  –  7,900  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่  ไม่จำกัด  buy
06เอเชีย 200,000  200,000  –  8,500  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  300,000  –  –  อู่   ไม่จำกัด
05สมโพธิ์ เจแปน  100,000  100,000  –  7,200  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่ 1-15 ปี  buy
08แอกซ่า(Super Save)  100,000  100,000  –  6,300  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  100,000  5  200,000  – มี  อู่  1-15 ปี  buy
08แอกซ่า(Super Save)  200,000  200,000  –  7,500  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000 100,000  5  200,000  – มี  อู่  1-15 ปี  buy
08แอกซ่า(Super Save)  300,000  300,000  –  8,600  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000 100,000  5  200,000  –  มี  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ  100,000  100,000  –  8,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ  200,000  200,000  –  9,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy
07ทิพยะ  300,000  300,000  –  10,000  สอบถาม  สอบถาม  500,000  1,000,000  100,000  50,000  5  200,000  –  –  อู่  1-15 ปี  buy

 

เงื่อนไขพิเศษ

พรบ. 1. อัตราเบี้ยพรบ. (เก๋ง 645.21) (กะบะ 967.28) (ตู้ 1,182.35)
เอเชีย 35UP 1.มีความเสียหายส่วนแรก 2,000 กรณีผู้ขับขี่อายุไม่เกิน 35ปีเท่านั้น
อื่นๆ 1.เบี้ยดังกล่าวยังไม่รวมพรบ. รถกลุ่ม 2 คือกลุ่มรถยุโรปที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น Benz, BMW, Volvo, Althard, Estima, Mini, H1 เป็นต้น (ยกเว้นรถนำเข้า สปอร์ต2ประตู) รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March,Nissan Almera

เกร็ดความรู้ประกันภัย

ดูทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม / แชร์ประสบการณ์
captcha

surpriceinsure
Tel: 065 096 4155
Email:  insure1122@gmail.com
© COPYRIGHTS 2016 surpriceinsure. ALL RIGHTS RESERVED.